شروع ماه مبارک رمضان را به همه مسلمانان جهان و روزه داران جهان تبریک و  می گوییم